Vi setter ikke spor ... vi fjerner dem

Tepperens

Prisvurdering

Kontakt oss hvis du vil ha en uforpliktende prisvurdering av renholdet på deres, evt. din arbeidsplass.

Fyll ut skjemaet!

Logo for Cleanit Ren Idrettsglede

Tepper er utmerkede for å fange og samle opp støv, skitt og smuss slik at inneklimaet får gode forutsetninger for å være best mulig. Tepper er ofte også rimelige å ta i bruk spesielt rundt inngangspartier for å skåne gulvene innenfor for mest mulig slitasje. Men uten skikkelig tepperens med jevne mellomrom gir dette vekstforhold for mikroorganismer som både kan gi vond lukt og i verste fall – et usunt inneklima. Tepper blir også «mettet» til slutt, og da forsvinner evnen til å fange opp ny skitt og smuss.

Cleanit tilbyr tepperens til næringslivet i Oslo og Akershus. Vi benytter moderne metoder, miljø- og allergivennlige produkter og effektivt utstyr for å sikre et førsteklasses resultat. Vi jobber ikke kun for at teppene skal være effektive for å bedre inneklimaet, men også for at teppene skal se nye ut lengst mulig, og ha lengst mulig levetid!

Teppe på møterom.

Hvor ofte bør tepperens utføres?

Dette vil avhenge av øvrige renholdsrutiner, trafikk på flatene, teppets kvalitet og type tekstil/fiber, beliggenhet, bedriftstype, uteareal og også de ansattes helse eller inneklimakrav fra disse.

Renholdsrutiner og teppets kvalitet/type:

Tepperens er en dyprens av teppet som skal rengjøre alle fibre og suge ut alt som ikke hører hjemme i teppet. Det er altså ikke bare å gå over med en støvsuger. Men om man har gode renholdsrutiner som inkluderer støvsuging av tepper jevnlig, så vil behovet for dyprens ikke oppstå like ofte. Tepper lages også av forskjellige materialer, og velges ikke alltid for sin metningsgrad (da heller for utseende). Derfor spiller også type teppe inn på hvor ofte man bør utføre tepperens.

Trafikk på flatene, beliggenhet/uteareal:

Hvor fort teppet «mettes» av skitt, smuss, støv osv. vil påvirkes mye av hvor mange mennesker som beveger seg over dette på daglig basis samt beliggenheten for bedriften. Om bedriften befinner seg på et sted hvor ansatte av naturlige årsaker må ferdes over veldig «skitne» flater før de entrer lokalene – så vil dette gjøre at teppet «mettes» raskere. Dersom bedriften også har utearealer de ansatte benytter ofte, så vil typen uteareal ha mye å si for hvor mye skitt og smuss som blir med inn derfra.

Bedriftstype, de ansattes helse og inneklimakrav:

Enkelte bedriftstyper trenger enten at renholdskvaliteten av naturlige årsaker er høyere (sykehus, leger, laboratorier o.l.), mens andre av naturlige årsaker vil ha trafikk fra ansatte som ofte tar med seg litt mer skitt inn (bedrifter hvor folk ofte er inn og ut, ofte til og fra byggeplasser o.l.). Om man også har ansatte som blir lettere syke dersom inneklimaet forringes (astmatikere, allergikere eller personer med nedsatt immunforsvar), så vil dette også spille inn på hvor ofte man bør få utført tepperens.

Tepperens før og etter.

Hva koster tepperens?

Alle faktorene nevnt i forrige punkt, samt også hvor mye tepper, beliggenhet for oppdrag i forhold til reise – og utstyrsbehov/tilgjengelighet for renholdere m.m. vil spille inn på prisen. Dette er derfor ikke noe vi kan svare på her og nå.

Det vi derimot kan svare på her og nå er at Cleanit er konkurransedyktig priset. Vi får oppdrag både for kvaliteten på våre renholdstjenester, men også fordi vi kommer bedre ut av oppdrag på pris uten at vi kutter i kvalitet. Med over 11 000 renholdstimer hver måned ute hos bedrifter i Oslo og Akershus har vi også opparbeidet massiv erfaring som kommer våre kunder til gode i form av økt effektivitet.

For å kunne oppgi pris på oppdraget kommer vi alltid først på en gratis og uforpliktende befaring. I løpet av en slik befaring noterer vi oss ned faktorer som innvirker på hyppighetsbehov, og stiller også spørsmål om renholdskrav, inneklimakrav m.fl. slik at oppdraget defineres til hva dere faktisk trenger (og ikke mer). Etter endt befaring følger vi opp med et godt tilbud for hva det vil koste å få våre erfarne renholdere til å utføre oppdraget.

Trygghetsgaranti – Vi garanterer din trygghet

Med den erfaringen Cleanit har og mengden av arbeid vi utfører innen renhold, er vi i stand til å garantere for din trygghet. Vi er opptatt av å levere arbeid av god kvalitet, og tilbyr derfor trygghetsgaranti. Dette innebærer at dersom du opplever avvik i vårt arbeid, vil vi i løpet av 2 timer komme og rette på situasjonen.

I trygghetsgarantien inngår også en angrefrist på 30 dager samt at vi tilbyr prismatch dersom du kan dokumentere at du har fått et bedre tilbud av en annen aktør.

Les mer om vår trygghetsgaranti her

Ønsker du at vi skal komme på befaring hos dere?
Ring oss på 23 37 37 90 eller benytt kontaktskjemaet på denne siden. Så avtaler vi et tidspunkt for gratis og uforpliktende befaring som passer for dere!

Kontakt oss

Copyright Cleanit 2019. All rights reserved
Design og utvikling | Nettrafikk.no

Ring oss
Send en e-post